Bổ ngữ kết quả 好
7/19/2023 4:38:01 PM
phambaoti ...

Bổ ngữ kết quả 好 được dùng sau động từ ví dụ như “吃好 chī hǎo“, ” 准备好 zhǔnbèi hǎo“ để diễn tả hành động được hoàn thành và hành động này làm cho người ta cảm thấy hài lòng.
So sánh với 2 ví dụ sau để hiểu rõ cách dùng bổ ngữ kết quả 好 nhé!

我吃完了。Wǒ chī wán le. Hành động ăn đã hoàn thành.

我吃好了。Wǒ chī hǎo le. Hành động ăn đã hoàn thành, và người nói còn rất hài lòng về bữa ăn.

Ví dụ:
(1)今晚的电影小刚已经买好票了。
Jīn wǎn de diànyǐng Xiǎo Gāng yǐjīng mǎi hǎo piào le.
Phim tối nay Tiểu Cương đã mua vé rồi.

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...