Động từ 1 + 了(le)…+就(jìu)+ Động từ 2… Xong/rồi…thì…..
7/19/2023 4:34:37 PM
phambaoti ...

Một dạng cấu trúc ngữ pháp HSK 3 nữa cho các bạn tham khảo, trong cấu trúc này có sự xuất hiện của 了 và 就; 了 và 就 thường được sử dụng nhiều trong giao tiếp và đưa vào các đề thi HSK thường rất hay gặp.

Trong tiếng Trung cấu trúc 了(le)…+就(jìu) được dùng để diễn tả hai hành động xảy ra liên tiếp, hành động thứ hai nối tiếp ngay sau hành động thứ nhất.

Cấu trúc:

Động từ 1 + 了(le)…+就 (jìu) + Động từ 2… Xong /rồi…thì…..

Ví dụ
(1) 我下了课就吃饭。
Wǒ xià le kè jiù chīfàn.
Tôi tan học xong thì ăn cơm.

(2) 妈妈起了床就做早饭。
Māma qǐ le chuáng jiù zuò zǎofàn.
Mẹ ngủ dậy xong thì nấu cơm sáng.

(3) 小刚拿了伞就下来。
Xiǎo Gāng ná le sǎn jiù xià lái.
Tiểu Cương lấy dù xong thì đi xuống.

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...